Westergouwe is een toekomstige wijk aan de westkant van Gouda. Volgens planning zullen hier in de periode van 2014 tot 2024 zo'n 3.800 woningen gebouwd worden.

'Gezien de ligging van de wijk, onder de zeespiegel en onder het peil van de Hollandse IJssel, zal water een belangrijke rol in de wijk gaan spelen. Een cascademodel, waarbij niet bebouwde delen van de wijk onder water kunnen lopen bij heftige regenval, zorgt ervoor dat Westergouwe een waterrijke wijk wordt waarbij op een innovatieve manier met water wordt omgegaan. Ook in openbare ruimte is water een belangrijk kenmerk, zo komen er onder andere veel grachten en sloten. In Westergouwe worden zogenaamde waterwoningen, grachtwoningen en meer landelijke woningen ontwikkeld in vijf verschillende woonsferen.'

In juni 2009 werd het bestemmingsplan van Westergouwe goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Eind juli 2009 trad het bestemmingsplan in werking en in 2011 zou er gestart worden met het bouwrijp maken van de gronden in het gebied. Intussen is er een forse vertraging opgetreden, omdat het bouwen in lage polders fel omstreden is onder deskundigen van planologie en waterhuishouding.


‘De wijk is gepland op ongeveer het laagste punt van Nederland en is alleen met ingrijpende maatregelen en tegen hoge kosten bouwrijp te maken. Een milieuorganisatie is tegen het bestemmingsplan Westergouwe in beroep gegaan bij de Raad van State, die deze kwestie eind januari in de bodemprocedure zal behandelen.’

Inmiddels worden de boerderijen in deze driehoek tussen Gouda, Moordrecht en Waddinxveen, wel al geruime tijd opgekocht en gesloopt. Sinds dit speelt heb ik lopen azen op een kans om er minstens een boerderij te fotograferen en dit was mijn kans. De boerderij die ik heb kunnen betreden was er een die onderdak verschafte aan een tiental Friesche paarden, die als taak hadden om voor de trouwkoetsen te lopen. Waar het bedrijf naar toe vertrokken is, is niet bekend. Op de website staat het oude adres nog vermeldt… En doe geen moeite, deze locatie is gesloopt...

Gouda blijft vasthouden aan de plannen voor dit prestigieuze plan, terwijl de huidige economische crisis niet echt veel vertrouwen op een goed afloop geeft…

Portfolio: Tabitha