Het voormalig klooster is gebouwd door Jules Bilmeyer.
Het geheel bestaat uit een laatgotische kapel, kloostergebouwen, een kloostertuin en
bijhorende tuinmuren.
De bouwaanvraag voor de kapel dateert van voor de WOI, te weten 1910.
Om in hun onderhoud te kunnen voorzien, verzorgden de zusters van
de kloosterorde naast missionering ook het onderwijs en catechese in minder
gegoede stadswijken.

De kloostergebouwen omringen de centraal gelegen kapel.
In de kapel is de meerderheid van de glasramen nog intact.
Deze komen uit op de omringende galerijen en waren bedoeld,
om de zieke zusters toch de vieringen in de kerk te kunnen laten bijwonen.
Het oorspronkelijke orgel is gebouwd rond 1913 door
Georges Cloetens en wordt als een unicum in de orgelbouw beschouwd.
Aan de voorgevel huist een uitkragende toren, een ontwerp dat terugkomt in een ander
gebouw van Bilmeyer.

In 1980 werd het klooster overgedragen aan het plaatselijke bisdom.
De kapel werd door een dicht bijzijnde school gebruikt als turnzaal, maar werd door het
slechte onderhoud al snel onbruikbaar voor deze en andere activiteiten.
Momenteel is een renovatie in volle gang, de kloostergebouwen en kapel wordt bij de
school betrokken, zodat een uitbreiding doorgezet kan worden.

Eerder hebben wij in een diep donkere nacht al voor dit prachtige pand
gestaan, maar zoals achteraf blijkt, wordt ons inschattingsvermogen nogal eens
ten nadele beïnvloed door het donker.
Op klaarlichte dag bleek dit toch een minder onneembaar fort te zijn,
zijn we gezamenlijk met een andere forumgenoot; Tom ervoor gegaan!
Erg grappige situaties doen zich wel eens voor met dit soort
acties, als je met 3 man sterk in een grote stad bepakt en bezakt rondloopt,
“Alé, wat wilt u fotograferen dan?”, ons commentaar “Ach beetje van dit, beetje
van dat, oude zooi eigenlijk”. “Och, dan bent u hier goed he…”.
Dat was het dan…

 

Portfolio: Dimitri : Tabitha